Az Óbecse és Péterréve között található tölgyfasort 1975-ben helyezték állami védelem alá. A botanikus természeti emlékmű rendbe hozásával Óbecse KKT határozata alapján a Komunalac Közvállalat lett megbízva, aki az elkövetkező periódusban a fák szanitáris kivágását és megmetszését fogja végezni.


 


Az újvidéki Tartományi Természetvédelmi Intézet a Városháza kistermében szakmai előadást tartott a helyi önkormányzat, a Komunalac Közvállalat, valamint a péterrévei Október 8. Helyi közösség képviselőinek, a természeti emlékmű védelméről, megóvásáról és előremozdításáról.


 


A régi, beteges fatörzsek és ágak problémája nem kis veszélyt hordoz magával, elsősorban a közlekedésre nézve.


 


A védett terület károsultsága különböző faktorokra vezethető vissza, többek között a megváltozott hidrológiai rendszerre, a közlekedési szennyezésre, a mezőgazdaság hatásaira, mechanikai károsodásokra, az infrastruktúrára, mely a fasoron áthalad, kedvezőtlen időjárási csapásokra, és hasonlókra.


Péterréve lakosai számára az előrelátott munkálatok igen nagy jelentőséggel bírnak, és nem csak a közlekedés biztonsága és a természeti emlékmű védelme miatt.


 


A Tartományi Természetvédelmi Intézet a péterrévei tölgyfasor természeti emlékmű védelmi tanulmányát kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületének, a védelemről szóló jogi aktus meghozatala céljából, ami az egyik elkövetkező Köztestületi ülés napirendjén fog szerepelni.



Forrás: TV Óbecse

  2017-03-29 17:49:00