A Magyar Nemzeti Tanács kihirdette a tavaszi pályázatainak eredményeit, amelyeken több péterrévei egyesület és intézmény is sikeres elbírálást kapott.

Így például a kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt oktatási pályázaton a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola 70,000 dinárt nyert informatikai eszközök beszerzésére az oktatás korszerűsítése céljából.

Az általános kulturális pályázaton a Tisza Mente Közművelődési és Népművészeti Egyesület 30,000 dinárt nyert működési költségekre.

A kiemelt jelentőségű rendezvények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázaton a Dr. Kiss Imre Művelődési Kör 60,000 ezer dinárt nyert a hagyományos tamburazene népszerűsítésére a felnövekvő generációk körében.

A civil szervezetekre vonatkozó pályázaton a Falunkért Ifjúsági Csoport működési költségek és programok megvalósítására 30,000 dinárt nyert.

A hagyományos rendezvények megszervezésére vonatkozó pályázaton a Tisza Mente Közművelődési és Népművészeti Egyesület 30,000 dinárt nyert az őszi hagyományos családos programjaik megszervezésére.