http://backopetrovoselo.com/app/webroot/img/uploads/images/Krv.jpgDrugo po redu organizovano davanje krvi ove godine u Bačkom Petrovom Selu zakazano je za petak 4. jul.


 


Dobrovoljni davaoci dragocene tečnosti ovom skupu mogu da se odazovu od 8 do 11 sati u prostorijama zdravstvene ambulante. Ovih je dana o akciji obavešteno 120 meštana najvećeg potiskog sela.