Na osnovu odluke Eparhije bačke, crkvenoopštinskih upravnih odbora u Bečeju, Bačkom Gradištu, Molu i Adi od 1. juna, raspisan je oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke, navedenih crkvenih opština.

Zemljište se izdaje na period od pet godina i nalazi se u katastarskim opštinama Bačko Petrovo Selo i Bečej površine 137 ha 54 ari 26 m2, zatim u Bečeju 372 hektara 59 ari 2 m2, Bačko Gradište 10 hektara 13 ari 81 m2, Bačko Petrovo Selo 71 hektar 42 ari 57 m2.

Svi zainteresovani konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti svakog radnog dana od 15. do 20. juna u periodu od 9 do 14 časova u prostorijama Crkvene opštine Bečej, Zelena broj 56, Crkvene opštine Mol u ulici Maršala Tita 26, Crkvene opštine Bačko Gradište u Glavnoj ulici broj 78 i Crkvene opštine Ada u ulici Maršala Tita broj 41.

Izvor: TV Bečej