Postavljeno je još 20 „žutih“ kontejnera za sekundarne sirovine u Bačkom Petrovom Selu.

Kontejneri su stigli u sklopu postojeće saradnje sa nacionalnim operaterom Ekostar Pak iz Beograda, navode iz „Potisja“ Bečej.

Nakon ove, treba obezbediti još jednu tranšu, čime će i Bačko Petrovo Selo u potpunosti biti pokriveno žutim kontejnerima

Izvor: mojbecej.rs